Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Jääkiekkoliitto Ry (osoite: Veturitie 13H, 00240 Helsinki)

2. Rekisterin nimi

Suomen Jääkiekkoliitto Ry:n vapaaehtoistyön rekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjien henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • henkilöiden rekrytointiin vapaaehtoistehtäviin,
 • tapahtumien markkinointiin,
 • tapahtumien henkilöorganisaatioiden rakentamiseen,
 • työvuorojen suunnitteluun,
 • tapahtumien viestintään,
 • tapahtumiin liittyvien kumppanien lähettämään viestintään,
 • palvelun toteuttaminen,
 • käyttötapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen esim. kyselytutkimuksissa,
 • kolmasien tahojen markkinointiin (erillisellä luvalla),
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • syntymäaika, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
 • vaate, kenkäkoot,
 • koulutustaso ja kielitaito,
 • kiinnostus eri tapahtuman lajeihin (Kilpailu, media, asiakaspalvelu ym.),
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään internetin kautta tapahtumiin rekisteröityessä, puhelimitse, palautettavalla lomakkeella, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Suomen Jääkiekkoliitto Ry:n palvelujen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Suomen Jääkiekkoliitto Ry:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa joko sähköpostitse volunteers@2022.iihfworlds.com tai 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa joko sähköpostitse volunteers@2023.iihfworlds.com tai 1. mainittuun osoitteeseen virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostilla volunteers@2023.iihfworlds.com tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.